Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie remontów uszkodzonych chodników, elementów pasa drogowego, nawierzchni z kostki betonowej na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki.”

Szczegółowy opis i zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia określają tabela kosztowa stanowiąca załącznik nr 1a do SIWZ i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Grodzisk Mazowiecki
ul. Kościuszki 32A
Grodzisk Mazowiecki 05-825
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in