„Wykonanie robót budowlanych mających na celu modernizację systemu ochrony p.poż. budynku Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega przy ul. Sandomierskiej 27 w Tarnobrzegu”.

» Notice description

Zakres robót wynikający z ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej:

 udrożnienie kanałów oddymiających na klatce głównej,
 zamurowanie luksferów w obudowie świetlika na strychu nad klatką główną lub wymiana istniejących luksferów na luksfery o klasie odporności ogniowej E60,
 wykonanie przedścianki o klasie odporności ogniowej min. EI 120 przed rozdzielnią główną na parterze wraz z montażem drzwi EIS60x210,
 montaż drzwi EIS60 90x200 – 4 szt.- w obudowie świetlika na strychu oraz na klatce głównej na piętrze II,
 montaż drzwi EIS60 80x200 – 1 szt. Na wejściu do POM. 23,
 montaż drzwi EIS60 104x160 łuk – 1 szt. Na wejściu do POM. 009,
 montaż drzwi EIS30 80x200 – 7 szt. – w wyjściach na strych na piętrze II (pom. 210, 203, 111) oraz do pom. 25 i 22 na parterze i pom. 209 na Pietrze II, a także
z klatki K3 na strych,
 zaślepienie spocznika pomiędzy pom. 25 a klatką schodową przegrodą o klasie min EI60,
 zabezpieczenie przejść instalacyjnych do wymaganych klas odporności ogniowej EI60/EI120 w miejscach przejść przez elementy oddzieleń ppoż. ( ściany i stropy REI60/REI120, oraz strop pomiędzy strychem a pomieszczeniami użytkowymi),
 montaż samozamykaczy w drzwiach ppoż. Na klatce schodowej bocznej oraz do pomieszczeń 33, 32, 216, 213, 211, 212, 209,
 przejścia instalacyjne znajdujące się poniżej poziomu terenu należy wyposażyć
w przepusty gazoszczelne,
 należy poszerzyć drogę pożarową na długości 10m przed dziedzińcem do szerokości 4m,
 należy dostosować okładzinę sufitu do niezapalności.

Zakres robót branży sanitarnej:

- modernizacja układu pomiarowego,
- montaż naściennego hydrantu wewnętrznego na kondygnacji piętra II,
- wykonanie instalacji hydrantowej.

Zakres robót branży elektrycznej:

- System sygnalizacji pożarowej:
- montaż centrali sygnalizacji pożarowej,
- montaż optycznych czujników dymu,
- montaż ręcznych ostrzegaczy pomiarowych,
- montaż modułu kontrolno- sterującego,
- montaż sygnalizatora akustyczno- optycznego wewnętrznego,
- montaż zasilacza klap odcinających,
- montaż klap ze sprężyną powrotną;

- System oddymiania klatek:
- montaż centrali oddymiania,
- montaż ręcznego przycisku oddymiania,
- montaż klap żaluzjowych oddymiających.

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne:
- montaż opraw oświetlenia awaryjnego.

- Montaż przeciwprądowego wyłącznika prądu.

- Montaż linii zasilających siłowniki żaluzji oddymiających, zasilających zasilacz ppoż. do klap odcinających, zasilających sygnalizatory, linii dozorowych i sterujących typu NC.

Uwaga! Szczegółowy zakres w/w zadania oraz podstawę do wyceny robót budowlanych określa:
- załączona ekspertyza dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej,
- załączony projekt budowlany robót budowlanych w zakresie przeciwpożarowym,
-załączony projekt budowlany instalacji sanitarnych- „Rozbudowa wewnętrznej instalacji sanitarnej (instalacja wodociągowa –hydrantowa)”,
-załączony projekt budowlany modernizacji instalacji: systemu sygnalizacji pożarowej, oddymiania klatek schodowych, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Prezydent Miasta Tarnobrzega
ul. Kościuszki 32
Tarnobrzeg 39-400
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in