Przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie G-492523 o długości 0,970 km – etap I

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nowiny Brdowskie G-492523 o dł. 0,970 km – etap I w zakresie:
- obsługa geodezyjna,
- mechaniczne wykonanie koryta,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie podbudowy zasadniczej jedni i mijanek z kruszywa łamanego,
- wykonanie pobocza i mijanek z kamienia łamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni i mijanek z betonu asfaltowego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz załączona dokumentacja projektowa.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 09:45


» Location

Plac Wolności 5
Babiak 62-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Babiak
Plac Wolności 5
Babiak 62-620
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in