Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Leśniewo, Połczyno, Mieroszyno, Strzelno w podziale na 7 części.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Leśniewo, Połczyno, Mieroszyno, Strzelno w podziale na 7 części”.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Część I –Połczyno BIS ul. Zachodnia;
2) Część II - Połczyno BIS ul. Wesoła;
3) Część III - Mieroszyno ul. Kaszubska, Długa, Krótka;
4) Część IV – Celbowo dz. Nr 165
5) Część V – Strzelno ul. Działkowa
6) Część VI – Leśniewo ul. Słowackiego, Reymonta, Brzechwy;
7) Część VII – Domatówko ul. Kwiatowa, Łąkowa, Klonowa.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 6 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” (SOPZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in