Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łaźni w budynku zakwaterowania osadzonych C na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie łaźni w budynku zakwaterowania osadzonych C na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu, 41-806 Zabrze, ul. Księdza Pawła Janika 12, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do SIWZ.
Ogólny zakres prac:
a) roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) roboty murarskie i tynkarskie oraz obudowywanie elementów płytami g-k,
c) roboty hydroizolacyjne,
d) roboty instalacyjne; wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji, elektryczne,
e) roboty malarskie,
f) pokrywanie podłóg i ścian płytkami,
g) roboty wykończeniowe i montażowe wewnętrzne
Zamawiający ponadto udostępnia Wykonawcom przedmiar robót, w postaci Załącznika nr 2 do SIWZ – przedmiar robót.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załączniku nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Janika 12
Zabrze 41-806
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Karny
ul. Janika 12
Zabrze 41-806
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in