Kontrola okresowa stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budowli hydrotechnicznych w latach 2020-2021 będących w gestii Urzędu Morskiego w Gdyni zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020.1333 tj.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
Gdynia 81-338
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in