Dostawa sukcesywna czasopism zagranicznych w prenumeracie na rok 2021 wraz z bezpłatnymi dostępami on-line oraz zakupem bazy ISSN do Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa czasopism zagranicznych drukowanych w prenumeracie obejmującej okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (od numeru pierwszego do ostatniego za rok 2020) wraz z bezpłatnymi dostępami on-line jeśli posiadają (z wyłączeniem pozycji zamawianych tylko online) oraz zakupem bazy ISSN dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy”, który jest Załącznikiem nr 1 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in