„Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. sosów, zup, przypraw przetworzonych, kawy, herbaty przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2021r”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów żywnościowych do 35 WOG tj. sosów, zup, przypraw przetworzonych, kawy, herbaty przeznaczonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2021r”.

Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 2 części tj.:
• część 1 „Dostawa sosów, zup, przypraw przetworzonych na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2021r”.
• część 2 „Dostawa kawy, herbaty przeznaczonej na bieżące żywienie żołnierzy jednostek wojskowych znajdujących się w rejonie zaopatrywania 35 WOG w 2021r”.

Miejsce dostawy:
Magazyn żywnościowy
Rząska, ul. Krakowska 2
30-901 Kraków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6A, 6B, do SIWZ..


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:30


» Location

Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Seasoning and dressing

» Buyer data

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Rząska, ul. Krakowska 2
Kraków 30-901
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in