Przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie na salę gimnastyczną

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (byłego Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych w Złotowie) przy ul. Norwida 10, 77-400 Złotów. W ramach przedmiotowej przebudowy powstanie sala gimnastyczna, która służyć będzie wyłącznie potrzebom szkoły. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym – aneks nr 2, o którym mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do siwz.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Al. Piasta 32
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Starostwo Powiatowe w Złotowie
Al. Piasta 32
Złotów 77-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in