„Zakup, montaż elementów rekreacyjno- edukacyjnych w ramach projektu „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Zakup, montaż elementów rekreacyjno- edukacyjnych w ramach projektu „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”.
Przedmiot zamówienia obejmuje: Utworzenie ścieżki dydaktycznej:
1. Zestaw: stół okrągły i ławki okrągłe - komplet 1 szt.
Urządzenie powinno być wykonane na konstrukcji metalowej obłożonej drewnem liściastym. Wysokość od 0,7 m do 0,8 m, szerokość blatu 0,60-0,70 m, promień po zewnętrznym łuku od 1,10 do 1,20 m.
2. Kosze na segregację odpadów - 2 szt.
Kosze z czterema komorami na segregację odpadów papierowych, szklanych, plastikowych oraz organicznych. Drewniane uchylne drzwi, zamocowane z przodu urządzenia umożliwią wygodne opróżnienie pojemników śmieciowych. Konstrukcja wykonana z metalu i obłożona liściastym drewnem. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 1,30 m, długość 1,80 m, szerokość 0,70 m.
3. Wiata turystyczna – 1 szt.
Wiata ma pełnić funkcję zadaszenia chroniącego przed deszczem lub nadmiernym nasłonecznieniem. Pod wiatą zostaną umieszczone zestawy stół i ławek wymienionych w punkcie nr. 9. Szkielet wiaty należy wykonać ze stali z drewnianymi ażurowymi ściankami. Dach pokryty blachą cynkową. Wodę opadową z dachu muszą odprowadzić rynny i rury spustowe (wykonane z blachy cynkowej).Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 2,8 m, długość ściany zabudowanej żaluzją ażurową 2,40 m, długość ściany otwartej 3,60 m.
4. Drabina ukośna - 1 szt.
Drabina ukośna pozwoli na wykonanie ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Zbudowana powinna być z drabinki z elementów stalowych ułożonej ukośnie na dwóch drewnianych poprzeczkach, w całości oparta na 4 drewnianych słupkach. Drewno liściaste. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość nad powierzchnią gruntu 2,20 m, szerokość 1,40 m, długość 2,50 m.
5. Drabinka linowa - 1 szt.
Drabinka linowa służyć będzie do wspinania w celu rozwoju koordynacji ruchowej. Zbudowana powinna być z drewnianej ramy ( drewno bezrdzeniowe lite liściaste o przekroju 90 mm x 90 mm, impregnowane, na której rozpięta zostanie siatka linowa. Liny siatki stalowo polipropylenowe o średnicy 16 mm, krzyżujące się połączone za pomocą wysokoudarowych łączników z tworzywa sztucznego. Zakuwki aluminiowe, śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : 140x10x200 cm.
6. Ławeczka do brzuszków - 1 szt.
Ławeczka do brzuszków składać się będzie z ułożonej na drewnianych podporach, drewnianej pochyłej ławeczki, zakończonej stalowym uchwytem. Drewno liściaste. Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość nad powierzchnią gruntu 0,90 m, wysokość całkowita 1,10 m, długość 1,50 m, szerokość 0,40 m.
7. Ławka prosta - 4 szt.
Wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,90 m. Umożliwią wygodny odpoczynek grupie sześciu dorosłych osób. Ławki wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcje nośne wykończone drewnianym siedziskiem. Drewno liściaste.
8. Zestaw: stół prosty 2 ławkami - komplet 2 szt.
Stół prosty: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,70 m, szerokość blatu 0,65 m, długość blatu 1,90 m. Dwie ławki proste: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,90 m. Umożliwią wygodny odpoczynek grupie sześciu dorosłych osób. Ławki i stół wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcję nośne wykończone drewnianym (drewno liściaste) siedziskiem.
9. Zestaw: stół prosty z 2 ławkami z udogodnieniami dla niepełnosprawnych w tym jedna krótka ławka - komplet 1 szt.
Stół prosty: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,70 m, szerokość blatu 0,65 m, długość blatu 1,90 m. Ławka prosta: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m,długość siedziska 1,90 m. Ławka prosta krótka: wymiary (tolerancja +/- 10%) : wysokość 0,50 m, szerokość siedziska 0,40 m, długość siedziska 1,00 m. Dzięki zastosowaniu ławki prostej krótkiej istnieje możliwość przygotowania miejsca przy stole dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Ławki i stół wykonane w technice łączonej- metalowe konstrukcje nośne wykończone drewnianym (drewno liściaste) siedziskiem.
Informacje dodatkowe:
1. Wszystkie opisane elementy zamówienia muszą posiadać certyfikat zgodności z normą bezpieczeństwa dla placów zabaw lub równoważne.
2. Transport elementów rekreacyjno-edukacyjnych będących przedmiotem zamówienia do siedziby Zamawiającego z dowolnego miejsca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego w ofercie organizuje i ponosi koszt Zleceniodawca.
3. Załadunek i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie transportu przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy.
Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie .
Wymagany minimalny okres gwarancji– 60 miesięcy od daty jego odbioru przez Zamawiającego. Szczegóły określa pkt 3 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Tytuł projektu: „Dąbek dziedzictwo przyrodnicze Augustowa”
Nazwa zadania: Utworzenie ścieżki dydaktycznej. Dokumentacja dostępna jest na stronie: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_augustow/zamowienia_publiczne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Timber and cellulose products

» Buyer data

Nadleśnictwo Augustów
ul. Turystyczna 19
Augustów 16-300
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.