Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) wraz z pierwszym i drugim czyszczeniem przewodów spalinowych oraz jednokrotnym czyszczeniem przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych Skarbu Państwa położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych) wraz z pierwszym i drugim czyszczeniem przewodów spalinowych oraz jednokrotnym czyszczeniem przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i użytkowych Skarbu Państwa położonych w obszarze działania Oddziału Terenowego Zachodniopomorskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 12:00


» Location

Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
Starościńska 1
Warszawa 02-516
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in