Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7

» Notice description

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w km 28+645 w m. Stary Otok. CPV 45000000-7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28
Wrocław 50-425
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in