Remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3248P w m. Gliny

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal” – droga powiatowa nr 3248P w m. Gliny.
Zakres rzeczowy prac w ramach ww. przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie cienkiej warstwy mieszanką mineralno-emulsyjną o minimalnej grubości 2 cm (typu „slurry seal”) o uziarnieniu ciągłym 0/8 na zimno dwuwarstwowo,
2. Wykonanie remontu nawierzchni grysami i emulsją,
3. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w:
1. Dokumentacji remontowej – Załącznik nr 6,
2. Przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia ilości robót – Załącznik nr 7,
3. Szczegółowych specyfikacjach technicznych – Załącznik nr 8.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:45


» Location

ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Świętojańska 20 d
Konin 62-500
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in