Środek ochrony roślin TRIBEX 75WG lub równoważny

» Notice description

Środek ochrony roślin TRIBEX 75WG lub równoważny ma posiadać następujące parametry jakościowe.
HERBICYD
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej,
stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, w terminie jesiennym i wiosennym.
Zawartość substancji czynnej: Tribenuron metylowy 75% ( 750 g/kg)
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika)
Ilość 4500 g.
Ważność środka ochrony roślin – min.16 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Fertilisers, plant protection products and agrochemicals

» Buyer data

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
ul. Mielżyńskich 14
Pawłowice 64-122
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in