Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z montażem 6 dygestoriów, stołu laboratoryjnego i szafy na odczynniki w Collegium Chemicum

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 6 dygestoriów, stołu laboratoryjnego i szafy na odczynniki w Collegium Chemicum.
Wspólny Słownik Zamówień: 39180000-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku A do SIWZ.
Załącznikiem stanowiącym integralną część przyszłej umowy będzie wykaz przedmiotu zamówienia wskazujący pozycje i ceny jednostkowe (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Industrial furniture

» Buyer data

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
Poznań 61-712
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in