Udzielenie Gminie Sitkówka- Nowiny kredytu długoterminowego do wysokości 5 884 432,00 zł

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie Gminie Sitkówka - Nowiny kredytu bankowego do wysokości 5884 432,00 zł. Zamawiający przeznaczy środki z kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 3 911 180,28 zł i 1 973 251,72 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., Nr 869 z późn. zm.).


3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zawierają:

a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ,
b) wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ
c) informacje zawarte w pozostałych załącznikach do SIWZ.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Białe Zagłębie 25
Sitkówka 26-052
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Sitkówka - Nowiny
ul. Białe Zagłębie 25
Sitkówka 26-052
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in