Dostawa ładowarki kołowej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.
2. CPV: 34.14.47.10-8 – ładowarki jezdne, 66.11.40.00-2 – usługi leasingu finansowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamównienia) oraz STOPZ (Specyfikacji Technicznej Opisu Przedmiotu Zamówienia)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:50


» Location

ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
ul. Złotoryjska 89
Legnica 59-220
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in