Przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ankietowego opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług stacjonarnego dostępu do Internetu ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sieci światłowodowych budowanych z dofinansowaniem POPC wraz z opracowaniem wyników badania.
2. Przedmiotem zamówienia jest dwuczęściowe badanie opinii publicznej (część A i B).
3. Badanie w „części A” ma na celu ocenę stanu zaawansowania korzystania z usług telekomunikacyjnych, zwymiarowanie problemów badawczych oraz określenie skali omawianych zjawisk. W szczególności celem badania jest określenie wpływu zmiany medium dostępowego do Internetu oraz subskrybowanej przepustowości na sytuację społeczno-ekonomiczną subskrybentów usługi.
4. W „części B” badania jego celem jest określenie czynników wpływających na liczbę usług świadczonych z wykorzystaniem nowo wybudowanej infrastruktury w ramach POPC po jej oddaniu do eksploatacji. Dodatkowo badanie pozwoli zidentyfikować problemy związane z korzystaniem z dostępnych usług na obszarach gdzie już zakończyła się realizacja inwestycji w ramach 1 i 2 konkursu POPC.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Giełdowa 7/9
Warszawa 01-211
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in