Remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza w Otwocku

» Notice description

3.1. Zakres robót:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w Otwocku tj.:

1) Przedmiotem zamówienia jest remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza po stronie północnej na odcinku od posesji nr 393 do posesji nr 435 w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. „Wykonanie dokumentacji i remont ciągów komunikacyjnych w ul. Narutowicza od ul. Stawowej do granicy miasta”.
2) Materiały użyte do wykonywania prac muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów oraz muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
3) Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie wszystkich innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: zabezpieczenie terenu na czas prowadzenia robót, uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.
4) W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji na terenie prowadzenia przyszłych prac.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Otwock
ul. Armii Krajowej 5
Otwock 05-400
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in