Remont pustostanów lokali mieszkalnych (6 pustostanów – 4 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.89.2020

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany): Część I -remont lokali mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 16 m 22, ul. Jagiellońskiej 16 m 24 oraz ul. Jagiellońskiej 16 m 25/26 w Warszawie; Część II – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 47E m 3 w Warszawie; Część III – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lęborskiej 6 m 20 w Warszawie; Część IV – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Małej 14 m 38 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Jagiellońska 23
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
Jagiellońska 23
Warszawa 03-719
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in