Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 /odśnieżanie i piaskowanie/

» Notice description

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powiatu pińczowskiego w sezonie zimowym 2020/2021 – długość 298 km na terenie gmin: Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota. Usługi polegać będą na: - mechanicznym udrażnianiu, oczyszczaniu (śnieg, błoto pośniegowe, lód) ulic i dróg powiatowych, - usuwaniu śniegu i lodu oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg powiatowych, - załadunek piaskarek będących w dyspozycji Zamawiającego, - wywóz, w razie potrzeby śniegu z ulic i innych miejsc, - pozimowe sprzątanie ulic i dróg wskazanych przez Zamawiającego, - dyżur operatora (akcja bierna), Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zadanie zostało podzielone na trzy części. Część I: polegająca na odśnieżaniu dróg powiatowych, zwalczaniu śliskości zimowej i załadunku piaskarek, wywozu śniegu z ulic i dróg oraz pozimowe sprzątanie ulic i dróg zgodnie z opisem Rozdziału III SIWZ. Przewidywane ilości usług: - pługopiaskarki – 14 000 km - załadunek – 30 godz. - dyżur operatora (akcja bierna) – 30 godz. - wywóz śniegu – 200 m3 - pozimowe sprzątanie ulic – 20 000 mb Część II: polegająca na odśnieżaniu dróg powiatowych pługiem ciężkim zgodnie z opisem Rozdziału III. - ilość km – 1000 km - dyżur operatora – 20 godz. Część III: polegająca na odśnieżaniu dróg powiatowych równiarką zgodnie z opisem Rozdziału III. - ilość godzin pracy – 200 godz. - dyżur operatora – 30 godz. Podane ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi które zależą od warunków atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Przemysłowa 3
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3
Pińczów 28-400
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in