„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej wraz z zakupem usługi przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej w Miechowie z terminem początkowym od dnia 01.11.2020 i zakończenia w dniu 31.12.2023 r.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Warszawska
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska
Miechów 32-200
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in