Przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego (2 części)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągów pieszo-jezdnych w ramach zadań Budżetu Obywatelskiego. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, postępowanie podzielono na części:
Część I - Os. Złote Łany: dojazd do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Złote Łany";
Część II - Os. Biała Krakowska: Modernizacja chodnika od ul. Lipnickiej 66 do ul. Edwarda Dembowskiego (etap I).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
pl. Ratuszowy 1
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in