Wymiana połaci dachowej w budynku nr 43

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są wymiana połaci dachowej w budynku nr 43 (Całodobowy Oddział Psychiatryczny Ogólny Cm) zlokalizowanego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót - załącznik nr 2 do SIWZ, dostępnym na stronie internetowej http://ciborz.bip.gov.pl.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

Cibórz 5
Skąpe 66-213
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu
Cibórz 5
Skąpe 66-213
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in