Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego, fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionnej. Samochód z układem napędowym 4x4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna (kolumna: wymagania minimalne Zamawiającego) – stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 13:45


» Location

brak 188
Kamionna 32-732
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionnej
brak 188
Kamionna 32-732
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in