Dostawa trzech rowerów towarowych dwukołowych ze wspomaganiem elektrycznym, z przestrzenią bagażową z przodu do przewozu towarów / osób oraz dostawa siedmiu rowerów trójkołowych, ze wspomaganiem elektrycznym, przystosowanych do przewozu towarów / osób (minimum 2 dzieci).

» Notice description

Dostawa trzech rowerów towarowych dwukołowych ze wspomaganiem elektrycznym, z przestrzenią bagażową z przodu do przewozu towarów / osób oraz dostawa siedmiu rowerów trójkołowych, ze wspomaganiem elektrycznym, przystosowanych do przewozu towarów / osób (minimum 2 dzieci). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do siwz pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Batorego 2
Bydgoszcz 85-104
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Bydgoskie Centrum Informacji (Informacja Turystyczna i Biuro Kongresów)
ul. Batorego 2
Bydgoszcz 85-104
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in