Realizacja projektów budowy przejść między ulicami oś. Brzeziny (BO 2020) – Etap IIa – Młynka-Dubiskiego (branża drogowa)

» Notice description

W etapie IIa przewiduje się realizację projektu branży drogowej budowy przejścia między ulicami Młynka i Dubiskiego. Zakres robót:
 zdjęcie warstwy humusu
 roboty ziemne
 ułożenie rur ochronnych DVK 110 pod przyszłe oświetlenie
 podbudowy
 budowa chodnika z betonowej kostki brukowej ograniczonego obrzeżami
 budowa schodów terenowych
 zabezpieczenie infrastruktury podziemnej
 roboty towarzyszące

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
ul. Knosały
Olsztyn 10-015
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in