Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Lądek-Zdrój

» Notice description

1. Przedsięwzięcie obejmuje budowę parkingu dla samochodów osobowych na terenie działki nr 309/7 obręb Stare Miasto. Zakres zamówienia zawiera m.in. projekt budowlany obejmujący budowę parkingu dla samochodów osobowych – w tym:
 wykonanie nowej konstrukcji parkingu
 wykonanie zjazdu na parking
 wykonanie odwodnienia parkingu
 wykonanie oświetlenia parkingu
 wykonanie zieleni
2. Projektowany parking na terenie działki nr 309/7 przewidziany jest dla 78 pojazdów osobowych w tym dwa miejsca dla niepełnosprawnych. Łączna powierzchnia miejsc postojowych i dróg manewrowych to 1855m2. Wymiary stanowisk postojowych 2,5x5,0mb usytuowane prostopadle do dróg manewrowych.
3. Drogi manewrowe szerokości 5,0mb o łącznej powierzchni. Wyjazd na drogę gminną szerokości 6mb wyokrąglony łukami kołowymi o promieniu 5mb i 3,85mb. Styk nawierzchni zjazdu z krawędzią drogi gminnej na szerokości 14mb. Obramowanie parkingu krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem. Światło 10cm. Na połączeniu krawędzi jezdni manewrowej z drogą gminną wtopiony na świetle 2cm.
4. Opis przedmiotu zamówienia zawiera zał nr 1a do SIWZ – przedmiar robót, zał. nr 1b do SIWZ – projekt budowlany, zał. nr 1c do SIWZ – STWiOR
5. Zakres zamówienia zawiera się w kwocie powyżej 30 tys euro a poniżej progów unijnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Lądek Zdrój
ul. Rynek 31
Lądek-Zdrój 57-540
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in