Dostawa środków dezynfekcyjnych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z podziałem na 2 pakiety.

» Notice description

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla pacjentów SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie z podziałem na 2 pakiety w ilościach i w asortymencie wymienionym w formularzu asortymentowo- cenowym: Pakiet 1 – Lawaseptyka ran skażonych, Pakiet 2 – Mycie i dezynfekcja rąk w oddziałach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in