Remont elewacji budynku nr 7 - ETAP II ELEWACJE - na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 1859.

» Notice description

1.4. Zakres opisanych robót obejmuje m.in.:

1) ustawienie rusztowań z zabezpieczeniem siatką ochronną, oraz wykonanie daszków nad wejściem do budynku i wjazdem na teren Akademii,
2) usunięcie oraz oczyszczenie luźnych i niestabilnych fragmentów starych tynków ścian, ościeży, cokołów i bonii,
3) czyszczenie strumieniowo-ścierne tynków elewacji,
4) renowację ścian, ościeży i cokołów,
5) renowację i odtworzenie elementów balustrad balkonowych – tralek balkonowych z pochwytem-czapą (balkony na poziomie 1 piętra), jak również murków wykończonych płytkami ceramicznymi (balkony na poziomie 2 piętra)
6) renowację posadzek balkonowych z płytek i lastriko wraz z zabezpieczeniem powierzchni poprzez krystalizację,
7) przywrócenie pierwotnego wyglądu gzymsów,
8) skucie tynku żywicznego i przywrócenie pierwotnego wyglądu tynków na elewacji i cokole budynku,
9) przywrócenie pierwotnych boni na elewacji,
10) uzupełnienie brakujących tynków i naprawę pęknięć,
11) rozebranie rynien i rur spustowych, opierzeń,
12) montażu nowych rynien, rur spustowych, opierzeń,
13) gruntowanie i malowanie farbami renowacyjnymi tynków ścian, ościeży, cokołów i gzymsów,
14) wykonanie hydrofobizacji powierzchni tynków,
15) wykonanie renowacji drzwi wejściowych oraz renowacji schodów wejściowych wyczyszczenie i impregnacja),
16) wymianę wsporników i przewodów instalacji odgromowej na ścianach drut Ø 8,
17) wykonanie pomiarów instalacji odgromowej po zakończeniu robót,
18) wywiezienie i utylizację gruzu, odtworzenie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach wraz z przełożeniem opaski z klinkieru.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Śmidowicza 69
Gdynia 81-127
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
ul. Śmidowicza 69
Gdynia 81-127
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in