Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych wraz z robotami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu, w podziale na trzy części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych i użytkowych, wraz z robotami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu, zgodnie ze sztuką budowlaną, polskimi
i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, w podziale na trzy części:

1) Część 1 – Rozbiórka budynku mieszkalnego i użytkowego przy ul. Księżnej Dąbrówki 1 w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, dociepleniem ściany i uporządkowaniem terenu;

2) Część 2 – Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Jana Kazimierza 5 w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi, dociepleniem ściany i uporządkowaniem terenu;

3) Część 3 – Rozbiórka budynku użytkowego przy ul. Podgórnej 66A w Szczecinie, wraz z robotami towarzyszącymi i uporządkowaniem terenu;

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Mariacka 25
Szczecin 70-546
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Mariacka 25
Szczecin 70-546
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in