Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz nr 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej nr 72”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 111013E oraz 111022E na odcinku od drogi powiatowej nr 3709E do drogi krajowej nr 72”.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Poddębice, powiat Poddębicki, województwo Łódzkie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa drogi o dł. 3,50 km. Przebudowa prowadzona będzie od drogi powiatowej nr 3709 E Panaszew – Kałów – Puczniew – Lutomiersk do drogi krajowej nr 72 Konin – Turek – Uniejów – Balin – Łódź – Brzeziny – Rawa Mazowiecka.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:
a) wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni,
b) budowę jezdni asfaltowej na odcinku o dł. 3,5 km,
c) przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową i krajową,
d) wykonanie poboczy wzdłuż drogi,
e) wykonanie zjazdów do nieruchomości,
f) przebudowę przepustów pod koroną drogi,
g) wykonanie nowego oznakowania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:45


» Location

Łódzka 17/21
Poddębice 99-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Poddębice
Łódzka 17/21
Poddębice 99-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in