Dostawa energii elektrycznej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Centrum e-Zdrowia z siedzibą przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Electricity and heat

» Buyer data

Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
Warszawa 00-184
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in