Wykonanie robót budowlanych – nawierzchnie, utwardzenia – paczka nr 2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – nawierzchnie, utwardzenia – paczka nr 2.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Zakład Komunalny "PGM"
Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in