Wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym nr 1 przy ul. Lipnickiej 125 w Bielsku-Białej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z montażem kotła gazowego 2-funkcyjnego z zamkniętą komora spalania, dobudową przewodów kominowych oraz przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym przy ul. Lipnickiej 125/1 w Bielsku- Białej.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowa wewnętrznej instalacji gazowej,
2) wykonanie montażu pieca dwufunkcyjnego, kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania o mocy 24 kW,
3) wykonanie odprowadzenia kondensatu,
4) wykonanie instalacji c.o. wraz z montażem grzejników,
5) dostosowanie przewodów kominowych zgodnie z dokumentacją projektową,
6) wykonanie podłączenia pieca gazowego w mieszkaniu do przewodu kominowego,
7) rozebranie pieców kaflowych,
8) wykonanie prób szczelności instalacji gazowej,
9) przedstawienie opinii kominiarskiej odnośnie prawidłowości wykonania podłączeń.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2020 | 12:00


» Location

Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Lipnicka 26
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in