Dostawa 94 laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 94 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, które będą wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania biurowego musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Wymagane również oprogramowanie zabezpieczające. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

Towarowa 4-6
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zarząd Powiatu Toruńskiego
Towarowa 4-6
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in