Dostawa sprzętu i usługa wsparcia dla systemu pokazowego Planetarium

» Notice description

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie Części które wykonawca zobowiązany jest wykonać łącznie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.:
Pierwszą Częścią Przedmiotu Umowy jest aktualizacja komputerowego systemu pokazowego Planetarium (System Komputerowy) a drugą Częścią jest świadczenie usługi Planowanego Serwisu i Napraw Doraźnych. Część 1 Przedmiotu Umowy obejmuje: dostarczenie, montaż, instalację, integrację, konfigurację Systemu Komputerowego wraz ze szkoleniami dotyczącymi funkcjonowania Systemu Komputerowego. Opis przedmiotu zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 12:00


» Location

00-390 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Centrum Nauki Kopernik
Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.