Modernizacja głowicy górnej syfonu przy ul. Karpiej w Poznaniu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego nr 5-05-13-035-0 w budynku głowicy górnej syfonu przy ulicy Karpiej w Poznaniu polegające na:
a) wykonaniu następujących Robót budowlanych:
1. rozbudowie, przebudowie i modernizacji budynku głowicy górnej syfonu przy ulicy Karpiej w Poznaniu wraz z budową płyty fundamentowej i wieży antenowej (z anteną radiolinii) oraz budowa przyłącza energetycznego
2. odtworzenie nawierzchni zgodnie z załączoną Dokumentacją projektową;
b) opracowaniu Dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu Robót budowlanych;
c) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu Robót;
d) przygotowaniu „Tabeli importu OT” ;
e) przetworzeniu cyfrowym papierowej Dokumentacji powykonawczej zgodnie z wytycznymi stanowiącymi integralną część Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.11.2020 | 10:30


» Location

61-492 Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Aquanet SA
Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in