Dostawa produktu L-carnitine i produktu leczniczego Fingolimod w podziale na 2 pakiety.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktu L-carnitine i produktu leczniczego Fingolimod na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:30


» Location

04-730 Warszawa


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
AL. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in