Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (V Pakietów)

» Notice description

Dostawa materiałów i środków do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie (V Pakietów) w ilościach i w asortymencie wymienionym w formularzu asortymentowo – cenowym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi ilościami został szczegółowo określony w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning products

» Buyer data

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15
Częstochowa 42-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in