Dostawa busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę jednego busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych 8+1
Samochód - bus musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz spełniać normy EURO 6.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć bezpośrednio do:
Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi; ul. Marii Konopnickiej 11 w Tczewie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje– załącznik nr 5 do SIWZ.
Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania protokołu przekazania przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pod nazwą : Zakup busa do prze-wozu dzieci niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównania różnic między re-gionami III” w obszarze D.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:00


» Location

Kołłątaja 9
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych
Kołłątaja 9
Tczew 83-110
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in