PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR106704R W M. KORZENIÓW

» Notice description

Przebudowa drogi gminnej nr 106704 R położona w miejscowości Korzeniów w km 0+000 – 0+676 na działce: nr ewid. 492/1. Administracyjnie jest to obszar Gminy Żyraków w powiecie dębickim województwa podkarpackiego.
Zakres robót składa się z:
1) ułożenia warstwy profilowej z betonu asfaltowego oraz warstwy scieralnej nawrzieczhni asfaltowej,
2) wykonania poszerzenia jezdni do 5 m,
3) wzmocnienia konstrukcji drogi z nawierzchnią na odcinku 676 m,
4) jednostronnego ustawienia krawężników na całym odcinku drogi.
5) wykopów pod studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, odcinki kolektora, przykanaliki oraz osadniki
6) wykonania studzienek ściekowych Dn 500 z wpustem jezdniowym i osadnikiem
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w części III SIWZ – OPZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location


Żyraków 39-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Żyraków

Żyraków 39-204
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in