Stworzenie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie infrastruktury dla aktywizacji i integracji społecznej w Starym Wierzchowie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego należy wykonać w szczególności: 1) Dokumentację projektową na potrzeby zgłoszenia przez Zamawiającego zamierzenia budowlanego właściwemu organowi, 2) Wybudowanie drewnianej wiaty piknikowej o wymiarach D/S/W - 6,0m/3,0m/3,95m wraz z wyposażeniem, 3) Wybudowanie boiska do gry w piłkę koszykową i siatkową o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach D/S - 15,0m/8m i powierzchni użytkowej 120,0m2 wraz z pracami towarzyszącymi 4) Wybudowanie placu zabaw o nawierzchni trawiastej i wymiarach 6,26m x 6,93m (powierzchni 43,38m2) oraz wyposażeniem 5) Wykonanie siłowni plenerowej składającej się z trzech urządzeń, 6) Wykonanie zagospodarowania terenu działki poprzez wyrównanie terenu i nawiezienie humusu gr. 5,0cm, wysianie trawy na powierzchni 1000,00m2 oraz wykonanie nasadzeń wzdłuż granicy działki: tuje 70 szt. co 50cm

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Szczecinek
Pilska 3
Szczecinek 78-400
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in