Przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego (PKD M69.20.Z) oraz sprzątania obiektów (PKD N81.2).

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań ankietowych na podstawie opracowanego kwestionariusza pytań metodą CATI na grupie około 600 pracowników przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego spośród prowadzących działalność rachunkowo-księgową i doradztwa podatkowego (PKD M69.20.Z) oraz sprzątania obiektów (PKD N81.2). Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 08:30


» Location

al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Uniwersytet Szczeciński
al. Jana Pawła II 22a
Szczecin 70-453
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in