Dostawa komputerów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 nowych laptopów oraz 17 nowych komputerów stacjonarnych do Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do siwz.
2. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy realizowany na miejscu u klienta z czasem reakcji w ciągu jednego dnia roboczego. Za zaoferowanie podstawowego 36 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca nie otrzyma dodatkowych punktów. W celu uzyskania dodatkowych punktów należy zaoferować 48 miesięczny okres gwarancji odpowiednio na laptopy lub komputery stacjonarne.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostarczony i wniesiony
do siedziby Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno). Transport
i wniesienie na ryzyko i koszt wykonawcy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Lecha 6
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno 62-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in