Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadow komunalnych z nieruchomości zamieszkalych na terenie Gminy Świdwin

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świdwin i transporcie tych odpadów do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin 78-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Świdwin
pl. Konstytucji 3 Maja 1
Świdwin 78-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in