Dostawa soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku w sezonie zimowym 2020/2021 w ilości 2.500 Mg.
Termin realizacji zamówienia - do 30 kwietnia 2021 r. Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia dotyczą wykonania prac związanych z dostawą soli. Miejscem dostarczenia materiału jest Baza / Magazyn zlokalizowany w Słupsku przy ul. Bałtyckiej 11A. Przedmiotem dostawy jest: sól drogowa do zwalczania skutków zimy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego materiału. Na potwierdzenie jakości, Wykonawca załączy do każdej dostawy świadectwo jakości oferowanej soli, wystawione przez własne laboratorium lub inne uprawnione do badania soli. Do pierwszej dostawy należy również dostarczyć aktualną opinię techniczną właściwego Instytutu lub innej jednostki badawczej. Sól winna być sypka i dostarczana luzem.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Salt

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Szczecińska 112
Słupsk 76-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in