Zasilenie energetyczne zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych zabudowie bliźniaczej Komorniki ul. Fabianowska dz. 978/52, 978/57

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Zasilenie energetyczne zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych zabudowie bliźniaczej Komorniki ul. Fabianowska dz. 978/52, 978/57

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in