Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN w m. Gostyń ul. Górna i Wielkopolska dz. nr. 2445/2, 2556/2, 2455/15, 2455/19, 2458/3, 2459/9, 2546/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2566/3 , gm. Gostyń (45164/2019/OD5/ZR8)

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem kablowym nN w m. Gostyń ul. Górna i Wielkopolska dz. nr. 2445/2, 2556/2, 2455/15, 2455/19, 2458/3, 2459/9, 2546/1, 2556/2, 2556/3, 2557/1, 2566/3 , gm. Gostyń (45164/2019/OD5/ZR8)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 15:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 128, 64-100, Leszno


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 128, 64-100, Leszno, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in