[OD5-RD8] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dom jednorodzinnego w m. Mościszki

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
[OD5-RD8] Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dom jednorodzinnego w m. Mościszki

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznanń, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in